Informatie over verschotten

De door de taxateur extra gemaakte kosten noemt men verschotten. Deze extra kosten kunnen op diverse manieren worden gemaakt. Vaak komt het voor dat een taxateur informatie moet opvragen bij het kadaster, hierdoor worden extra kosten gemaakt. Hiernaast komt het ook vaak voor dat er extra onderzoek moet worden gedaan naar de externe factoren die het huis beïnvloeden. Het zou hierbij gaan om bijvoorbeeld toekomstige bouwplannen in de omgeving. Onderstaand een lijst met veelvoorkomende verschotten:

 • Openluchtrecreatie
 • Bestemmingsplannen
 • Ontheffingen
 • Milieuvervuiling
 • De drank- en horecawet
 • Bouwverordeningen

Leges

Bij leges gaat het om informatie over veranderingen in beleid, gebruik van externe factoren  en bestemming en worden ook wel retributies genoemd. Leges kunt u bij de desbetreffende gemeente van Leiden worden aangevraagd. De taxateur zal de kosten die het opvragen van de leges met zich meebrengen verrekenen als verschotten. Verschotten zitten bij veel taxateurs niet standaard bij de prijs inbegrepen en worden er later nog bijberekend. Het is verstandig om uur vooraf te laten informeren over de mogelijke extra kosten. Aan leges betaalt u vaak niet meer dan 100 euro maar dit kan per gemeente wel erg verschillen.

Informatie uit het kadaster

Bij het opvragen van informatie uit het kadaster kijkt de taxateur ook naar de eigendomspapieren. De taxateur maakt dan een vergelijking tussen de eigendomspapieren en de gegevens uit het kadaster om te kijken of op de woning erfpacht, erfdienstbaarheden of kettingbeding van toepassing is. Tenslotte is de taxateur verplicht te controleren of de verkoper ook de wettelijke eigenaar is.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Niet bij iedere taxateur zijn de verschillende al vooraf bij de prijs zijn inbegrepen. U doet er dus goed aan om vooraf te vragen of de prijs inclusief of exclusief verschotten is. Taxatie Leiden raadt u aan om te kiezen voor een taxateur waarbij de leges en verschotten bij de prijs zijn inbegrepen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*