Taxatie Begrippen

Taxatie Leiden heeft voor u een uitgebreide uitleg samengesteld met daarin de belangrijkste taxatie begrippen. Met een betere kennis over de taxatie begrippen kunt u zelf meer opmaken uit het taxatierapport. De taxatie begrippen zijn gesorteerd op waarvoor een taxatie zou kunnen dienen.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze waarde is van toepassing wanneer de woning onder normale omstandigheden wordt verkocht. Wanneer de woning niet door een ander wordt gehuurd of bewoond noemt men ook wel vrij van huur.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Dat de woning door iemand anders wordt bewoond en gehuurd noemt men ook wel in verhuurde staat.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning wanneer deze onder gedwongen verkoop komt te staan.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen terwijl de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De waarde van uw woning wanneer deze gedwongen in het openbaar verkocht moet worden wordt ook wel de executiewaarde genoemd. De waarde van een woning in gedwongen verkoop bedraagt ongeveer 90 procent van de vrije verkoopwaarde. Het is van de executiewaarde afhankelijk hoeveel u kunt lenen. Dit komt vaak neer op maximaal 125 procent van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Bij de executiewaarde bij eigen gebruik is het voor de koper mogelijk om met het proces-verbaal dat bij de veiling geleverd is het pand te ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat wil zeggen dat de woning door een ander wordt gehuurd en bewoond.

Economische huurwaarde

De waarde van een pand of woning op het moment dat deze op de vrije markt te huur aangeboden wordt.

Waarde in verpachte staat

Dit is prijs van een pand op het moment dat deze voor langere tijd wordt verpacht. Het is vereist dat de verpachting overeenkomt met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

De wettelijke huurwaarde woonruimte is de maximale prijs die redelijk is voor het huren van een woonruimte. Deze wordt bepaald op basis van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

Dit is de huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van ene agrarische onroerende zaak. Op grond van het pachtnormenbesluit wordt deze waarde bepaald.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Dit is de prijs waarvoor een pand verkocht kan worden. De opbrengstwaarde wordt berekend door de nog te maken kosten af te trekken van de verkoopprijs.

Bedrijfswaarde

Dit is de waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het benodigde bedrag het huidige bedrijfspand een door een te laten vervangingen, dit kan door middel van het kopen of laten bouwen van bouwen van een ander pand. Dit pand moet in economisch opzicht te gelijke waarde hebben in vergelijking met het oude pand.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om een woning weer helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Ook een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt meegerekend in de herbouwwaarde.

Taxatie begrippen Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde van uw woning wordt gebruikt door de belastingdienst voor het bepalen van de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait.

Waarde in het economisch verkeer

Dit is de waarde van uw woning op het moment dat de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs die betaald zou moeten worden voor het opnieuw kopen of bouwen van een woning.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*